บริษัทเดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel:  (66) 02-408-5800 - 8  ( 9 Lines)
(66) 02-408-5800, (66) 02-408-5801, (66) 02-408-5802 
(66) 02-408-5803, (66) 02-408-5804, (66) 02-408-5805
(66) 02-408-5806, (66) 02-408-5807, (66) 02-408-5808
Fax: (66) 02-408-5809
E-mail : marketing@denco.co.th
ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325
แคตตาลอค สินค้าของเดนโก้ 2014 pdf.
.Products Catalog 2014 pdf
DENCO Company Profile pdf.

|หน้าแรก  |รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ |ตู้เหล็กกันฝุ่นขนาดมาตรฐานพ่นสีฝุ่น Epoxy | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน |ตู้เฉียงเดสคอนโซล| 

|กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ| ติดต่อเรา | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |กิจกรรม|

|Home |Main Products List | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us | | Contact Us |. |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|" เดนโก้ "เป็นโรงงานผู้ออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่าย ตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้า ตู้คอนโทรลทุกประเภท 
เช่น ตู้เมนสวทิช์บอร์ด(MDB)สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  ตู้ควบคุมมอเตอร์ (MCC.)ตู้คาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank)
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน(Auto TranferSystem) ตู้ระบบรักษาความปลอดภัย ตู้มิเตอร์ไฟฟ้าตู้เมนย่อย Load panel 
ทุกขนาดงานออกแบบ ประกอบ ติดตั้งบัสบาร์ทองแดง (Copper Busbar work ) ตั้งแต่ 50 Amps. ถึง 5,000 Amps. 

 DENCO designed Manufacturing and Distribution for Main Distribution Board (mdb.) Motor Control Center (MCC.)
Capacitor Bank ,Auto Tranfer System (ATS.)  Generator Control, Change Over Switch, Metering Panel ,Load Panel
All size from 50Amps to 5,000 Amps, Competed with Copper busbar metering & Wiring control.All solution of
electrical main switchboard.

Load Panel

Load Panel

Auto Transfer System 800Amps.


MCC.PANEL 4,000 Amps.

250 Amps.Out door Load Panel

Tie Bus 4000 A.

สอบถามขอคำแนะนำ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : marketing@denco.co.th
 Hit Counter new update June 6,2013

 

 

More Products.......More detail   click on products blocksเลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


|หน้าแรก  |สินค้าและผลิตภัณฑ์ | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน | กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ| ติดต่อเรา | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |กิจกรรม |

|Home | Products List | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us | | Contact Us |. |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|