บริษัทเดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel:  (66) 02-408-5800 - 8  ( 9 Lines)
Fax: (66) 02-408-5809
E-mail : marketing@denco.co.th
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED
TH 10000325
แคตตาลอค สินค้าของเดนโก้ 2017 pdf.
DENCO Company Profile pdf

|หน้าแรก  |รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ |ติดต่อฝ่ายขาย | ตู้เหล็กกันฝุ่นขนาดมาตรฐานพ่นสีฝุ่น Epoxy | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน |ตู้เฉียงเดสคอนโซล| |กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ|  | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |

|Home |Main Products List | | Contact Us | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|DENCO Company Profile pdf.|Products Catalog 2018| แผนที่/ Map


ตู้เมนสวิชบอร์ดแบบตั้งพื้น แบบสองตอน รุ่น DM.series. IP.40
Floor Standing Main Switchboard Enclosure Double Sections Type  DM.series IP.40

Specification: DM.series.
- Main Structure frame    Mild steel sheet 3.0 mm.thick.
- Base  frame    Mild steel sheet 3.0 mm.thick.
- Bus bar support  frame    Mild steel sheet 3.0 mm.thick.
- Front door panel  Mild steel sheet 2.0 mm.thick.
- Side panel      Mild steel sheet 1.5 mm.thick.
- Rear panel      Mild steel sheet 1.5 mm.thick.
- Side panel      Mild steel sheet 1.5 mm.thick.
- Top panel plate      Mild steel sheet 1.5 mm.thick.
- Buttom plate      Mild steel sheet 1.5 mm.thick.
Pretreatment process Zinc phosphate process
Finish Surface : Epoxy powder coating
RAL 7032

 Main Distribution Board DM.series double sections.

 
กระบวนการผลิตตู้ Main Distribution Board DM.series.
  ตู้เมนสวิชบอร์ด DM.series. เป็นตู้ที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ จึงต้องมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ไฟฟ้า
และบัสบาร์ทองแดงซึ่งมีน้ำหนักเป็นตัน หรือหลายๆตัน มีช่ิองว่างเพียงพอเพื่อป้องกันการรั่วลงกราวด์ และต้องมีความมั่นคงเพียงพอสำหรับการเคลื่อนย้ายจากโรงงาน
ประกอบไปจนถึงสถานที่ติดตั้งหน้างาน ไม่เกิดอาการบิดตัว ที่อาจจะทำให้จุดต่อ หรือตัวจับยึดบัสบาร์ทองแดงเสียหายหรือผิดรูป และต้องมีความสะดวกในการเข้าสายเมน
ประธาน และ สายส่งไปยังพื้นที่ทำงานตามวงจรของระบบ เรามาทำความเข้าใจกับกระบวนการต่างๆของการประกอบตู้ Main Distribution Board DM.type กันพอสังเขปครับ
 
      ขั้นตอนการตัดชิ้นส่วนของตู้
 ชิ้นส่วนต่างๆที่จะประกอบเป็นตู้ DM.type.จะถูกตัดด้วยเครื่องตัดไฮดรอริกที่มี
ความเที่ยงตรงของฉากบังคับ ทุกชิ้นจะต้องตัดให้ได้ฉาก และถูกต้องตามขนาด
มาตรฐาน ความหนาของแต่ละชิ้นส่วนใช้เหล็กแผ่นใหม่ ความหนาเต็มตามพิกัด 
เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานในขั้นต่อไปได้อย่างถูกต้อง
     ขั้นตอนการเจาะรูและบากมุมส่วนประกอบ
 ทุกชิ้นส่วนที่มีรอยบากก่อนพับ หรือรูเจาะสำหรับร้อยสกรู จะถูกนำเข้าเครื่องเจาะ
ที่ควบคุมด้วยระบบCNC. หรือแม่พิมพ์มาตรฐาน เพื่อเจาะรูหรือบากมุมให้ชิ้นงาน
ทุกชิ้นมีความถูกต้องเที่ยงตรงสามารถถอดเปลี่ยน หรือปรับระยะต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง และไม่บิดเบี้ยวเสียรูปทรง มิติ เมื่อเข้าสู่กระบวนการพับขึ้นรูป

      ขั้นตอนการพับขึ้นรูป

  ชิ้นงานที่เป็นส่วนประกอบต่างๆที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะถูกนำเข้า
กระบวนการพับขอบ พับขึ้นรูป ด้วยเครื่องพับระบบไฮดรอริกที่ทันสมัย ควบคุม
ความแม่นยำด้วยระบบ CNC.Auto Back gauge ชิ้นงานทุกชิ้น ทุกขนาดความหนา 
จะถูกเลือกขนาดที่เหมาะสมของร่องพับ แรงกดของเครื่องพับ และองศา
ของการพับอย่างถูกต้อง ไม่มีร่องรอยการแตกร้าวบนขอบของรอยพับ 
เพื่อให้ทุกชิ้นงานสามารถประกอบเข้ากันอย่างได้ฉากและลงตัว 
 
  ขั้นตอนการเชื่อมส่วนประกอบหลักของโครงสร้าง
 ชิ้นส่วนประกอบหลักของโครงสร้าง จะถูกนำมาเชื่อมประกอบเข้าด้วยกัน
บนพื้นระดับที่มีความเที่ยงตรง และมีการนำเอาระบบ JIC FIXTUREมาเป็น 
อุปกรณ์ช่วยบังคับตำแหน่งชิ้นส่วนต่างๆ จะถูกเชื่อมและเจียรเก็บรอยเชื่อม
ติดตระแกรงป้องกันแมลงและอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยก่อนส่งไปสู่กระบวนการต่อไป
 

 

  ขั้นตอนทำความสะอาดและเตรียวผิวงานด้วยระบบซิงค์ฟอสเฟส
 ขั้นตอนนี้มีความสำคัญมาก เป็นขั้นตอนของการล้างคราบไขมันและสิ่งสรปรกต่างๆ
ที่ติดอยู่ตามผิวชิ้นงานออกให้หมด และสร้างฟิล์มของซิงค์ฟอสเฟสบางๆขึ้นที่ผิวงาน
เพื่อเป็นฐานรากให้สีฝุ่นเกาะตัวอย่างมั่นคงและแข็งแรงบนผิวของชิ้นงานเมื่อพ่นสี
หลังจากที่ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเช็ดคราบสกปรกต่างๆและขัดด้วยกระดาษทราย
แล้ว จึงนำเอาชิ้นส่วนต่างๆเรียงใส่ไว้ในตระกร้าล้างชิ้นงาน เพื่อเข้าสู่ 6 กระบวนการ
 1. จุ่มล้างด้วยน้ำยาล้างไขมัน (Degreaseing) 10 นาที เพื่อล้างคราบไขมันออก
 2. ล้างด้วยน้ำสะอาด ( clean water )
 3. จุ่มน้ำยาปรับสภาพผิว ( surface treatment) 5 นาที
 4. เคลือบผิวด้วยซิงค์ฟอสเฟส ( Zinc Phosphate ) 10 นาที
 5. ล้างด้วยน้ำสะอาด ( clean water )
 6. ล้างด้วยน้ำ DI. ( clean DI. water )
  และนำเข้าเตาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
 

 

 ขั้นตอนการพ่นด้วยสีฝุ่น อีพอกซี่  Electro static powder coating
 นำชิ้นงานที่อบแห้งแล้วแขวนบนระบบโซ่คอนเวย์เยอร์ ชิ้นงานจะไหลผ่านหุ่นยนต์
พ่นสี (automatic robot painting booth)  และจะมีช่างพ่นสีพ่นเก็บตามซอกและจุดอับต่างๆ
ที่หุ่นยนต์ไม่สามารถพ่นได้ ความหนาของสีจะถูกกำหนดโดยการตั้งค่าความเข้มของ
สนามแม่เหล็ก จากชุดควบคุมการพ่นสี ทำให้ความหนาของสีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนดเอาไว้
    ชิ้นงานที่พ่นสีแล้วจะไหลไปตามรางโซ่คอนเวย์เยอร์ ขึ้นสู่เตาอบสี(Curing Oven)
ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่อยู่ในเตาอบ (Curing Time) จะถูกกำหนด
โดยความเร็วของระบบโซ่ลำเลียง ที่มีระบบควบคุณอุณหภูมิ ได้อย่างถูกต้องและแม่น
ยำด้วยระบบ Digital Temperature Control ด้วยความชำนาญและการทดลองปรับปรุง
กระบวนการพ่นสีฝุ่นของเรา มาตลอดระยะเวลาร่วมสองทศวรรต จึงมั่นใจได้ว่าทุก
ผลิตภัณฑ์ของเดนโก้ จะมีผิวของสีฝุ่นที่สวยงาม ทนทาน สามารถเจาะเพื่อยึด
อุปกรณ์หน้าตู้เช่น มิเตอร์ ไพลอตแลมป์ ฯลฯ ได้โดยสีไม่แตกหรือหลุดล่อน
และผู้ใช้งานสามารถ นำสีสเปรย์สำหรับแต่งรอยตัดเจาะไปพ่นทับรอยตัดเจาะ
ได้อย่างสวยงาม เพราะเป็นสีพิเศษ เฉดสีเดียวกัน รายละเอียดสีแต่งรอยซ่อม
 

 

 ขั้นตอนการประกอบเป็นตู้สำเร็จรูป
  ชิ้นส่วนต่างๆที่ผ่านกระบวนการพ่นสีและตรวจสอบความหนาของสีแล้วจะถูกนำ
มาประกอบเข้ากับโครงสร้างหลักของตู้ ซึ่งได้ออกแบบมาเป็นระบบ Self Cubic Section
ซึ่งแต่ละห้องของตู้จะมีโครงสร้างเป็นยูนิตของตนเอง เมื่อนำมาประกอบเข้าเป็นตู้
ขนาดใหญ่ จึงยังสามารถคงความแข็งแรง และสามารถรักษาสภาพตำแหน่งการ
วางอุปกรณ์ต่างๆ ระดับของประตู และช่องคันโยกของอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ใน
ตำแหน่งเดิม ไม่เคลื่อนหลังจากถูกยกด้วยเครน หรือการเคลื่อนย้ายเข้าสู่หน้างาน
ที่ติดตั้ง และรูเจาะที่มีระยะที่แน่นอนตามความยาวของโครงสร้างหลัก สามารถปรับ
หรือขยับตำแหน่ง ขึ้น ลง ได้อย่างสะดวก หากมีการปรับระยะของอุปกรณ์ต่างๆ
 Hit Counter Update January 25,2019

 

 

More Products.......More detail   click on products blocksเลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 แผนที่/ Location Map


|หน้าแรก  |สินค้าและผลิตภัณฑ์ | ติดต่อเรา | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน | กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ| | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

|Home | Products List | | Contact Us | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us | |. |DENCO Custom Solar Power |