บริษัทเดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel:  (66) 02-408-5800 - 8  ( 9 Lines)
Fax: (66) 02-408-5809
E-mail : marketing@denco.co.th
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED
TH 10000325
แคตตาลอค สินค้าของเดนโก้ 2017 pdf.
DENCO Company Profile pdf

|หน้าแรก  |รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ |ติดต่อฝ่ายขาย | ตู้เหล็กกันฝุ่นขนาดมาตรฐานพ่นสีฝุ่น Epoxy | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน |ตู้เฉียงเดสคอนโซล| |กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ|  | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |

|Home |Main Products List | | Contact Us | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|DENCO Company Profile pdf.|Products Catalog 2018| แผนที่/ Map


ตู้กันฝนและอุปกรณ์สำหรับป้องกันความร้อนจากแสงแดด IP.45
Special Custom made Out door enclosure IP.45 with Sun Shield Protection.
ตู้กันฝน Out -Door Enclosure (rain proof Type)
   ในการติดตั้งระบบไฟฟ้ากลางแจ้ง หรือภายนอกอาคารที่ตู้ต้องติดตั้งอยู่กลางแดด กลางฝน
ถ้าเป็นงานติดตั้งทั่วไป ตู้กันฝนแบบมาตรฐาน DO.series IP.45 ของ เดนโก้ ก็สามารถใช้งาน
ได้อย่างลงตัว อายุการใช้นานเกินกว่าสิบปี
  แต่สำหรับงานติดตั้งชุดควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการนี้ มีความต้องการพิเศษที่นอกเหนือ
ไปจากตู้กันฝนธรรมดาก็คือ ต้องการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อป้องกันเครื่องมือวัด
และอุปกรณ์ควบคุมหลายชนิดไม่ให้เกิดอาการคลาดเคลื่อน หรือ Error. ถ้าเครื่องมือวัดเพี้ยน สิ่งที่จะตาม
มาก็คือการเติมสารเคมีต่างๆจะมีความคลาดเคลื่อน และน้ำเสียจะไม่ได้รับการบำบัดอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานข้อบังคับ และเป็นต้นเหตุของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ของสารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
Chemical for water treatment process
    แผงกันแดด หรือ Sun Shield เป็นส่วนประกอบที่ต้องติดตั้งเพิ่มขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการไม่ให้
แสงแดดกระทบกับตัวตู้โดยตรง เพื่อลดความร้อนสะสมภายในตู้ควบคุม ระหว่าง หลังคาตู้ และ
แผ่น Sun Shield จะมีช่องว่างให้ลมไหลพัดผ่านเพื่อช่วยระบายความร้อนอีกส่วนหนึ่ง

  นอกจากจะมีระบบ Sun Shield เพื่อลดความร้อนภายในตู้แล้ว
Hit Counter Update January 24,2019
 

More Products.......More detail   click on products blocksเลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 แผนที่/ Location Map


|หน้าแรก  |สินค้าและผลิตภัณฑ์ | ติดต่อเรา | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน | กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ| | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

|Home | Products List | | Contact Us | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us | |. |DENCO Custom Solar Power |