รายละเอียดเพิ่มเติม 

ตู้ไซค์มาตรฐาน รุ่น DA.. compact enclosure IP.40 เป็นตู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตู้ไซค์เหล็กเอนกประสงค์ ดัชนีการป้องกัน IP.40 สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคาร
มีให้เลือกใช้ถึง 20 ขนาด เพื่อความเหมาะสมและลงตัวกับขนาดของงานที่จะติดตั้ง ประตูหน้าสามารถเจาะรูสำหรับยึดอุปกรณ์ต่างๆ เช่นไพลอตแลมป์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ 
เหมาะสำหรับทำเป็นตู้เมนย่อย ตู้ควบคุมระบบแสงสว่าง ปั๊มน้ำ ตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ฯลฯ โดยทั่วไปแล้วตู้รุ่นนี้จะเป็นตู้ที่ถูกสั่งซื้อไปเก็บเตรียมไว้ในสโตร์ของ
ฝ่ายซ่อมบำรุงของโรงงานขนาดใหญ่ สำหรับงานเร่งด่วนทั่วไป
     พื้นฐานของการออกแบบตู้ DA.IP.40 เพื่อต้องการให้เป็นตู้ไซค์เหล็กสำหรับใช้งานเอนกประสงค์ มีรูปทรงที่สวยงาม พ่นด้วยสีฝุ่นอีพอกซี่ (Electro static Epoxy powder coating) 
RAL.7032 เฉดสีเป็นมาตรฐานที่นิยมทั่วโลก ดูจากภาพถ่ายที่กลางแดด เพื่อความสมจริงของเฉดสี จากภาพเป็นการนำเอาตู้ไซค์เหล็กเอนกประสงค์รุ่น DA.IP40  นำไปเจาะยึด
อุปกรณ์หน้าตู้และติดตั้งเมนเบรคเกอร์ ชุดมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ สำหรับควบคุมเครื่องจักรไฮดรอริคขนาดเล็ก ภายในตู้มีแผ่นเพลทสำหรับยึดวางอุปกรณ์ไฟฟ้า รางวายดักส์ 

หรือเทอมินอล  ฯลฯ และอีกมากมายหลายประโยชน์ใช้สอย 

 กระบวนการผลิตตามมาตรฐานของเดนโก้

ขั้นตอนการตัดชิ้นส่วนของตัวตู้

 เดนโก้ คัดสรรวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น cold roll mild steel ที่มีความหนาเต็มตามสเป็ค
เหล็กต้องเป็นของใหม่ เรียบ ไม่เป็นคลื่น และไม่มีคราบสนิม พับแล้วไม่แตกเป็นรอย
ตัดด้วยเครื่องตัดไฮดรอริก ที่มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเกจวัดฉาก Back gauge
และคมตัดที่คม จึงได้ชิ้นงานที่ได้มุมฉาก ไม่มีครีบคม ด้วยเครื่องตัดที่แยกกันระหว่าง
งานบาง งานหนา และวัสดุต่างชนิดกัน
    ทุกชิ้นส่วนที่จะนำมาผลิตเป็นตู้เหล็กเอนกประสงค์รุ่น DA. ถูกคำนวณขนาดการตัด
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีความเที่ยงตรง และเท่ากันชิ้นส่วนของทุกๆตู้
 ขั้นตอนการบากมุมและเจาะรูชิ้นส่วน
 เมื่อได้ชิ้นส่วนเหล็กที่ตัดได้ถูกต้องมาแล้ว จะนำชิ้นส่วนต่างๆเข้าสู่กระบวนการ ตัดบากมุม
ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้จะผ่านเข้าสู่เครื่อง Hydraulic Press และมีแม่พิมพ์ Progressive die เฉพาะของ
แต่ละชิ้นส่วน เดนโก้ ได้พัฒนาสร้างเครื่องจักรและแม่พิมพ์ต่างๆด้วยตนเอง ลดการนำเข้าเครื่องจักร
จากต่างประเทศ ทำให้สามารถผลิตได้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย(สำหรับพนักงานฝ่ายผลิต)
ทำให้ เดนโก้สามารถผลิตตู้เหล็กเอนกประสงค์รุ่น DA. ได้ในระบบ Semi Mass production ทำให้ได้ตู้ที่มี
คุณภาพดีเทียบเท่าสินค้าต่างประเทศ ในราคาที่เหมาะสมสำหรับคนไทย

 
 ทุกชิ้นส่วนของตู้จะประทับตรา DENCO ลงไปในเนื้อเหล็ก

ขั้นตอนการพับชิ้นส่วน
 เมื่อชิ้นงานผ่านการบากมุมและเจาะรูส่วนประกอบต่างๆแล้ว จึงนำมาพับขึ้นรูป
ด้วยเครื่องพับไฮดรอริก ที่ควบคุมด้วยระบบ CNC ทำให้ชิ้นงานมีความเที่ยงตรง
ไม่เกิดอาการป่อง หรือ Spring back 
ขั้นตอนการเชื่อมประกอบ
 เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก เพราะตัวตู้เมื่อประกอบแล้วจะต้องได้รูปทรง
ไม่บิดหรือโก่ง ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับดัชนีการป้องกัน IP.40 การเชื่อมโลหะแผ่นบาง
ต้องใช้เครื่องเชื่อมพิเศษที่เป็นระบบป้อนลวดต่อเนื่อง และไม่มีฟลั๊ก และช่างเชื่อม
ต้องมีความชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ

 ขั้นตอนตรวจสอบความเรียบร้อย และทำความสะอาด
 เป็นขั้นตอนที่ทุกชิ้นส่วนจะถูกตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มีครีบ ไม่มีความคม 
และทำความสะอาดเบื้องต้น เช็ดคราบน้ำมัน ฝุ่นละออง มาร์คเกอร์ นับจำนวน
แล้วนำมาเรียงในตะกร้า เพื่อทำการ Pretreatment process.
ขั้นตอนเตรียมผิวงานเคลือบซิงค์ฟอสเฟส Pre Treatment & Zinc phosphate Process
 เมื่อตรวจสอบชิ้นงานและทำความสะอาดเบื้องต้นแล้ว ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการเตรียมผิวงาน
1. ล้างด้วยน้ำยาล้างไขมัน (Degreasing tank)
2.ล้างด้วยน้ำสะอาด 1 (Water Tank #1)
3.ล้างด้วยน้ำสะอาด 2 (Water Tank #2)
4.น้ำยาปรับสภาพ     (Pretreatment Tank)
5. ชุบซิงค์ฟอสเฟส  (Zinc Phosphate Tank.)
6.ล้างด้วยน้ำสะอาด 3 (Water Tank #3)
7.ล้างด้วยน้ำDI.  (DI.Water Tank)
8.อบแห้งที่อุณหภูมิ 120 องศา (Drying in Oven 120 C)

กระบวนการพ่นสีฝุ่น อีพอกซี่ (Electro static powder coating process)
นำชิ้นงานที่อบแห้งแล้วแขวนขึ้นรางคอนเวเยอร์ แล้วพ่นด้วยสีฝุ่นอีพอกซี่
ระบบพ่นสีฝุ่นที่ทันสมัยใช้หุ่นยนต์ ในการพ่น จึงสามารถควบคุมความหนา
ของฟิล์มสีได้อย่างแม่นยำ โดยมีความหนาสีเฉลี่ย 60 microns และลำเลียง
ขึ้นสู่เตาอบที่ควบคุมอุณหภูมิ และระยะเวลาในการอบ ผิวของสีตู้ที่ได้จึงมี
ความสวยงามและคงทนนานหลายปี
ขั้นตอนการประกอบเป็นตู้ DA.
 ส่วนประกอบต่างๆเช่น แผ่นแพลทวางอุปกรณ์ แผ่นเข้าสายใต้ตู้ ซีลยาง
ประตูหน้า กุญแจล็อค ถูกนำมาประกอบขึ้นเป็นตู้สำเร็จรูป
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและบรรจุลงกล่อง
 เมื่อประกอบชิ้นส่วนต่างเรียบร้อย ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนนำมาบรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน และทำให้ง่าย
ในการเก็บรักษาเอาไว้ในสโตร์ ตู้จึงคงความสวยงาม จนถึงมือผู้ใช้งาน
 Hit Counter Last up date : August 16,2013