บริษัทเดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel:  (66) 02-408-5800 - 8  ( 9 Lines)
(66) 02-408-5800, (66) 02-408-5801, (66) 02-408-5802 
(66) 02-408-5803, (66) 02-408-5804, (66) 02-408-5805
(66) 02-408-5806, (66) 02-408-5807, (66) 02-408-5808
Fax: (66) 02-408-5809
E-mail : marketing@denco.co.th
ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325
แคตตาลอค สินค้าของเดนโก้ 2014 pdf.
.Products Catalog 2014 pdf
DENCO Company Profile pdf.

|หน้าแรก  |รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ |ตู้เหล็กกันฝุ่นขนาดมาตรฐานพ่นสีฝุ่น Epoxy | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน |ตู้เฉียงเดสคอนโซล| 

|กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ| ติดต่อเรา | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |กิจกรรม|

|Home |Main Products List | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us | | Contact Us |. |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|


ตู้เหล็กกันฝุ่น ขนาดมาตรฐาน พ่นด้วยสีฝุ่นอีพอกซี่  IP.45 / IP.45/ IP.55 /IP.65
Standard Steel Compact enclosure  (Epoxy powder coating) IP.45 / IP.45/ IP.55 /IP.65

ตู้ไซค์เหล็กขนาดมาตรฐาน รุ่น DA.. compact enclosure IP.40 เป็นตู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตู้ไซค์เหล็กเอนกประสงค์  
ดัชนีการป้องกัน IP.40 สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคาร มีให้เลือกใช้ถึง 20 ขนาด เพื่อความเหมาะสม
และลงตัวกับขนาดของงานที่จะติดตั้ง ประตูหน้าสามารถเจาะรูสำหรับยึดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Pilot Lamp  Volts meter
Amps meter เหมาะสำหรับทำเป็นตู้เมนย่อย ตู้ควบคุมระบบแสงสว่าง ปั๊มน้ำ ตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ฯลฯ
Application:
Designed to house and industrial equipments installation ,such as motor control system,hydraulic/pneumatic and machine tool control.
Features:
 • IP.40 protection rating.
 • Unique wall-mounted type.
 • General porpose for in-door installation.
Construction:
 • Manufactured from 1.0 mm.mild steel sheet.
 • Eletrostatic epoxy powder coating RAL7032

ตู้ไซค์เหล็กขนาดมาตรฐาน รุ่น DS.. compact enclosure IP.45 เป็นตู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตู้ไซค์เหล็กเอนกประสงค์  
ดัชนีการป้องกัน IP.45 สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในและภายนอกอาคาร มีให้เลือกใช้ถึง 20 ขนาด เพื่อความเหมาะสม
และลงตัวกับขนาดของงานที่จะติดตั้ง ประตูหน้าสามารถเจาะรูสำหรับยึดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Pilot Lamp  Volts meter
Amps meter เหมาะสำหรับทำเป็นตู้เมนย่อย ตู้ควบคุมระบบแสงสว่าง ปั๊มน้ำ ตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ฯลฯ
Designed to house and industrial equipments installation ,such as motor control system,hydraulic/pneumatic and machine tool control.
Features:
Application:
 • IP.45 protection rating.
 • Unique wall-mounted type.
 • General porpose for in-door & Out-door installation.
Construction:
 • Manufactured from 1.5 mm.mild steel sheet.
 • Eletrostatic epoxy powder coating RAL7032

ตู้ไซค์เหล็กขนาดมาตรฐาน รุ่น DSS compact enclosure IP.45 เป็นตู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตู้ไซค์เหล็กประตูสองชั้น
ดัชนีการป้องกัน IP.45 สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในและภายนอกอาคาร มีให้เลือกใช้ถึง 20 ขนาด เพื่อความเหมาะสม
และลงตัวกับขนาดของงานที่จะติดตั้ง ประตูหน้าสองชั้น สามารถเจาะรูสำหรับยึดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Pilot Lamp  Volts meter
Amps meter เหมาะสำหรับทำเป็นตู้เมนย่อย ตู้ควบคุมระบบแสงสว่าง ปั๊มน้ำ ตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ฯลฯ
Designed to house and industrial equipments installation ,such as motor control system,hydraulic/pneumatic and machine tool control.
Features:
Application:
 • IP.45 protection rating.
 • Double steps front doors panel.
 • Unique wall-mounted type.
 • General porpose for in-door & Out-door installation.
Construction:
 • Manufactured from 1.5 mm.mild steel sheet.
 • Eletrostatic epoxy powder coating RAL7032

ตู้ไซค์เหล็กขนาดมาตรฐาน รุ่น DSS compact enclosure IP.45 เป็นตู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตู้ไซค์เหล็กประตูสองชั้น ประตูหน้ามีกระจก
ดัชนีการป้องกัน IP.45 สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในและภายนอกอาคาร มีให้เลือกใช้ถึง 20 ขนาด เพื่อความเหมาะสม
และลงตัวกับขนาดของงานที่จะติดตั้ง ประตูหน้าสองชั้น ประตูใน  สามารถเจาะรูสำหรับยึดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Pilot Lamp  Volts meter
Amps meter ประตูบานนอกมีกระจกและขอบยางกันน้ำ เหมาะสำหรับทำเป็นตู้เมนย่อย ตู้ควบคุมระบบแสงสว่าง ปั๊มน้ำ ตู้ควบคุมการทำงาน
ของเครื่องจักร ฯลฯ
Designed to house and industrial equipments installation ,such as motor control system,hydraulic/pneumatic and machine tool control.
Features:
Application:
 • IP.45 protection rating.
 • Double steps front doors panel with glass window.
 • Unique wall-mounted type.
 • General porpose for in-door & Out-door installation.
Construction:
 • Manufactured from 1.5 mm.mild steel sheet.
 • Eletrostatic epoxy powder coating RAL7032

 • ตู้เหล็กเชื่อมรอบพิเศษ กันน้ำ  DX.Series IP.65
ตู้ไซค์เหล็กขนาดมาตรฐาน รุ่น DX compact enclosure IP.65 เป็นตู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตู้เชื่อมรอบกันน้ำ
ดัชนีการป้องกัน IP.65 สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในและภายนอกอาคาร มีให้เลือกใช้ถึง 20 ขนาด 
เพื่อความเหมาะสมและลงตัวกับขนาดของงานที่จะติดตั้ง
Designed to house and industrial equipments installation ,such as motor control system,hydraulic/pneumatic and machine tool control.
Features:
Application:
 • IP.65 protection rating.(All welded)
 • Unique wall-mounted type.
 • General porpose for in-door & Out-door installation.
Construction:
 • Manufactured from 1.5 mm.mild steel sheet.
 • Eletrostatic epoxy powder coating RAL7032

Hit Counter   update April 20,2017
 

More Products.......More detail   click on products blocksเลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


|หน้าแรก  |สินค้าและผลิตภัณฑ์ | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน | กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ| ติดต่อเรา | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |กิจกรรม |

|Home | Products List | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us | | Contact Us |. |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|