บริษัทเดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel:  (66) 02-408-5800 - 8  ( 9 Lines)
Fax: (66) 02-408-5809
E-mail :sales@denco.co.th
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED
TH 10000325
แคตตาลอค สินค้าของเดนโก้ 2020 pdf. Products catalog2020.
DENCO Company Profile pdf

|หน้าแรก  |รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ |ติดต่อฝ่ายขาย | ตู้เหล็กกันฝุ่นขนาดมาตรฐานพ่นสีฝุ่น Epoxy | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน |ตู้เฉียงเดสคอนโซล| |กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ|  | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |

|Home |Main Products List | | Contact Us | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|DENCO Company Profile pdf.| แผนที่/ Map


ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในสายงานผลิต กันฝุ่น รุ่น DP.series ip.45
Dust proof Enclosure for install Computer/CPU./Other control PC. for Production Line DP.series IP.45
ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในสายงานผลิต กันฝุ่น รุ่น DP.series ip.45
Dust proof Enclosure for install Computer/CPU./Other control PC. for Production Line DP.series IP.45
DP.series ออกแบบและผลิตเพื่อใช้เป็นตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการควบคุม ประมวลผล หรือบันทึก
ข้อมูลในการทำงาน หรือควบคุมกระบวนการผลิต ในสายการผลิตที่มีฝุ่น ความชื้น หรืออุณหภูมิสูง เช่น โรงงานหลอมเหล็ก
โรงงานน้ำมันปาล์ม โรงสีข้าง ไซโล และบริเวณทำงานที่มีสภาพแวดล้อมต่างไปจากปรกติ 
   ด้วยดัชนีการป้องกันที่ระดับ IP.45 และมีระบบระบายความร้อนออกจากภายในตู้ จึงสามารถนำไปใช้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สามารถป้องกันฝุ่นละออง ความชื้น และสามารถควบคุมอุณหภูมิของ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดต่างๆ ไม่ให้สูงเกินขีดจำกัด อันเป็นสาเหตุทำให้ค่าของการวัดคลาดเคลื่อน หรือมีอายุการใช้งานสั้นลง
    มีช่องคีย์บอร์ด ที่สามารถเปิดและดึง แป้นคีบอร์ดออกมาใช้งานได้อย่างสะดวก ด้านล่างมีที่ว่ามากพอสำหรับติดตั้งเครื่องพิมพ์
หรือติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และสามารถดัดแปลงและประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้อย่างกว้างขวาง เพื่อควบคุมการผลิตได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ ไม่คลาดเคลื่อน
  DP.series are  Dust proof Enclosure for install Computer/CPU./Other control PC. for Production Line 
DP.series refer to IP.45 (IEC 529.standard).Sutible for Plam oil Plant ,Iron mill plant,
Can apply for wide range application to protect your control production system.
 

 

Hit Counter update January 26,2019
 

More Products.......More detail   click on products blocksเลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 แผนที่/ Location Map


|หน้าแรก  |รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ |ติดต่อฝ่ายขาย | ตู้เหล็กกันฝุ่นขนาดมาตรฐานพ่นสีฝุ่น Epoxy | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน |ตู้เฉียงเดสคอนโซล| |กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ|  | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |

|Home |Main Products List | | Contact Us | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|DENCO Company Profile pdf.| แผนที่/ Map|Products catalog2020.|