บริษัทเดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel:  (66) 02-408-5800 - 8  ( 9 Lines)
Fax: (66) 02-408-5809
E-mail :sales@denco.co.th
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED
TH 10000325
แคตตาลอค สินค้าของเดนโก้ 2020 pdf. Products catalog2020.
DENCO Company Profile pdf

|หน้าแรก  |รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ |ติดต่อฝ่ายขาย | ตู้เหล็กกันฝุ่นขนาดมาตรฐานพ่นสีฝุ่น Epoxy | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน |ตู้เฉียงเดสคอนโซล| |กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ|  | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |

|Home |Main Products List | | Contact Us | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|DENCO Company Profile pdf.| แผนที่/ Map


      เมื่อใครต่อใครนึกถึงคำว่า " โรงงาน " ก็คงจะจินตนาการถึงสถานประกอบการ ที่เต็มไปด้วยเครื่องจักร เสียงดัง ฝุ่น หรือควัน กลิ่นฉุนๆของสารเคมีต่างๆ 
แต่สำหรับพวกเรา โรงงานก็คือบ้านหลังใหญ่ของพวกเรา ที่มีวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบของเราเอง การยอมรับและเอื้ออาทรต่อกัน ทำให้โรงงาน
หรือที่ทำงานของเราเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นของพวกเราทุกคน
     ได้เก็บรวบรวมภาพถ่ายของกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นแนวคิด ตัวตน และวัฒนธรรมขององค์กร 
  • เพื่อบันทึกความทรงจำที่ดีร่วมกัน ของทุกคนในองค์กร จากอดีตถึงปัจจุบัน
  • เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่ต้องการจะเข้ามาเป็นสมาชิก ขององค์กร ได้ตัดสินใจ และเตรียมตัว
  • เพื่อให้ญาติ พี่น้อง ของสมาชิกในองค์กร ทราบถึงความเป็นอยู่ ความมั่นคง และ พื้นฐานวัฒนธรรมอันดีขององค์กร


  • รวมกิจกรรมปี ๒๕๕๒ / 2009 Activity.

เริ่มก่อสร้างโรงงานใหม่

วันลอยกระทง

ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ๒๕๕๒


  • รวมกิจกรรมปี ๒๕๕๓ / 2010 Activity.

จัดงานวันเด็ก ( ครั้งแรก )


  • รวมกิจกรรมปี ๒๕๕๔ / 2011 Activity.

  • รวมกิจกรรมปี ๒๕๕๕ / 2012 Activity.

ไปเที่ยวเชียงราย


  • รวมกิจกรรมปี ๒๕๕๖ / 2013 Activity.
Hit Counter  new update January 25,2019
 

More Products.......More detail   click on products blocksเลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 แผนที่/ Location Map


|หน้าแรก  |รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ |ติดต่อฝ่ายขาย | ตู้เหล็กกันฝุ่นขนาดมาตรฐานพ่นสีฝุ่น Epoxy | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน |ตู้เฉียงเดสคอนโซล| |กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ|  | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |

|Home |Main Products List | | Contact Us | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|DENCO Company Profile pdf.| แผนที่/ Map|Products catalog2020.|